བོད་ལྗོངས་གྲངས་འགྱུར་རིག་གནས་དྲ་ངོས་སུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

中华名菜-澳门菜

中华名菜-澳门菜

 • བརྩམས་ཆོས་རིགས་དབྱེ།:
  --
 • ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག:
  .mp4
 • རིགས་གྲས།:
  视频
 • ཐོན་ཁུངས་གདེང་འཇོག་སྐར་གྲངས།:
 • ཁོངས་གཏོགས་ཚོགས་ར།:
  西藏
བརྩམས་ཆོས་གསལ་བཤད།:本系列共76集。介绍了中国26个地区特色菜的做法,主要包括新疆菜、江西菜、香港菜、贵州菜、潮州菜、湖北菜、广西菜、西北菜、海南菜、云南菜、台湾菜、湖南菜、浙江菜、甘肃菜、安徽菜、陕西菜、北京菜、山西菜、河南菜、江苏菜、澳门菜、福建菜、吉林菜及鲁菜等。