བོད་ལྗོངས་གྲངས་འགྱུར་རིག་གནས་དྲ་ངོས་སུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

漂亮围巾

漂亮围巾

 • བརྩམས་ཆོས་རིགས་དབྱེ།:
  --
 • ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག:
  .mp4
 • རིགས་གྲས།:
  视频
 • ཐོན་ཁུངས་གདེང་འཇོག་སྐར་གྲངས།:
 • ཁོངས་གཏོགས་ཚོགས་ར།:
  西藏
བརྩམས་ཆོས་གསལ་བཤད།:围巾是围在脖子上的长条形、三角形、方形等,毛线料、雪纺料、丝料、棉麻料、布料,通常于保暖,也可因美观、清洁或是宗教而穿戴。