བོད་ལྗོངས་གྲངས་འགྱུར་རིག་གནས་དྲ་ངོས་སུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

《太极》陈式(洪派)太极简易24式拳

《太极》陈式(洪派)太极简易24式拳

 • བརྩམས་ཆོས་རིགས་དབྱེ།:
  --
 • ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག:
  .mp4
 • རིགས་གྲས།:
  视频
 • ཐོན་ཁུངས་གདེང་འཇོག་སྐར་གྲངས།:
 • ཁོངས་གཏོགས་ཚོགས་ར།:
  西藏
བརྩམས་ཆོས་གསལ་བཤད།:陈式(洪派)太极拳为一代太极宗师洪均生所创,是中华传统太极拳五大传统拳种之一。提炼陈氏(洪派)太极拳术精髓,核心24式全程演练,一气呵成,精细讲解,易学速成。陈式(洪派)太极拳术第四代正宗传人教学示范,正统功法,原味呈现。