གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ངོ་སྤྲོད།
གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར་གྱི་ཆ་འཕྲིན། དེ་ལས་མང་།>
  • བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་དཔེ་ཀློག་ཉིན་མོའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
  • བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ས་ཚིགས་སུ་༼ཏང་གི་ཉིན་མོ་༽ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།
  • བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དམངས་ཡོངས་དཔེ་ཀློག་ལ་སྐུལ་བའི་གྲོས་འདོན་ཡི་གེ
ཕུལ་བྱུང་འཁྲབ་སྟོན། དེ་ལས་མང་།>